خدمات لیزینگخدمات لیزینگ
واسپاری خودرو پراید SE131  - بهمن 95
 
 

شرايط تحويل :
1- مدت ارسال مدارك متقاضيان واجد الشرايط عضو صندوق ذخيره فرهنگيان از استانها حداكثر تا تاريخ 20/بهمن/95 مي باشد.
2- هر يك از متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه فقط يك فقره فيش نقدي واريزي بنام خريدار به حساب شماره 1024974466781 نزد بانك سرمايه شعبه آموزش و پرورش به نام شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان اقدام نمايند.
(به درخواست هايي كه واريزي آنها فاقد پرفراژ بانكي و مشخصات واريز كننده ناخوانا و يا مغاير باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد ) .
قابل ذکر است قیمت فوق علی الحساب بوده و ملاک محاسبه قيمت قطعی خودرو و هزینه های جانبی مبلغ مندرج در فاکتور فروش شرکت سازنده خودرو مي باشد .
3 - مدارک مورد نياز :
1-3 تكميل و ارائه فرمهای ارسالي جديد (فرمهاي شماره 1،2،3،4) از هر فرم يك نسخه
2-3 تصوير شناسنامه و كارت ملي ،حكم كارگزيني و آخرين فيش حقوقي خريدار و ضامن ، اصل و كپي فيش واريز ي
3-3 ارائه شماره ملي، كدپستي ده رقمي و نيز تعيين منطقه شهرداري محل سكونت هر يك ازخريداران

تذکر بسیار مهم
خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ فرهنگیان ، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .

بخشنامه فروش دریافت اکروبات ریدر
 
 
صفحه اصلی  
 
مفاهیم لیزینگ  
 
خدمات  
 
ثبت نام اینترنتی  
 
درباره ما  
 
سوالات متداول  
 
ارتباط با ما  
 

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان