پراید ۱۳۱

میزان تسهیلات: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال


اقساط ۴۰ ماهه : ۵,۱۰۷,۴۲۷ ريال